مکان : اصفهان  خیابان عبدالرزاق روبروی بانک ملی جنب کوچه خیاطها

تلفن : ۲۲۱۹۰۵۴-۰۳۱۳

تلفن : ۲۲۳۸۹۵۵_۰۳۱۳

نمابر : ۲۲۴۵۶۴۱_۰۳۱۳

تلگرام پشتیبانی : ۰۹۳۹۵۳۱۶۰۱۷

ایمیل : classickalaa@gmail.com

  شماره حساب بانک صادرات : ۰۱۰۲۹۳۹۸۹۳۰۰۰

  شماره کارت بانک صادرات : ۳۴۴۷-۳۴۴۱-۶۹۱۶-۶۰۳۷

با پشتیبانی در ارتباط باشید
در خبرنامه ما عضو شوید
ما زمانی که مطلب فوق العاده ای داشته باشیم با شما در ارتباط خواهیم بود.
ما اطلاعات شما را منتشر نخواهیم کرد !
نه خیلی ممنون
عضویت