پرسش درمورد محصول اسپرسو ساز مباشی مدل ECM 2031 (#38163)

چراپروتافیلترکه فیکس میشه به محض کارکردن خودبخودپورتافیلترمیچرخه ونمیزاره اسپرسو به موقع خودش آماده