پرسش درمورد محصول اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2016 (#38355)

سلام درصد تخفیف اعمال نشده چرا