پرسش درمورد محصول غذاساز فیلیپس 7530 philips (#30418)

سلام.ساخت.کجاست؟