پرسش در مورد محصول #24844

اگر شارژر جارو دایما یه برق وصل باشه و جارو هم مدام روی اون، مشکلی برای دستگاه یا عمر باطری نداره؟